Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przy okazji otwarcia brukselskiego Centrum Przejrzystości i Bezpieczeństwa Cybernetycznego zwrócił uwagę, że zaufanie w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi globalna społeczność.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym Ken Hu wyróżnił cztery główne wyzwania związane z budowaniem zaufania:

  • Po pierwsze, szybko rozwijająca się technologia cyfrowa przyniosła wiele nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Na przykład tradycyjne sieci telekomunikacyjne ewoluowały od sieci zamkniętych do sieci internetowych. Coraz więcej treści i usług cyfrowych migruje do centrów danych w chmurze. W miarę jak coraz więcej urządzeń korzysta z Internetu, a nasze smartfony stają się coraz potężniejsze, sieci są znacznie bardziej narażone na ataki niż kiedykolwiek wcześniej;
  • Po drugie, jako społeczności globalnej, brakuje nam wspólnego i jednolitego rozumienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Rządy oraz przedstawiciele biznesu dyskutują o znaczeniu tego zagadnienia. Faktem jest jednak, że zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym brakuje podstawowego wspólnego zrozumienia tej kwestii. W rezultacie różni interesariusze mają różne oczekiwania i nie ma zbieżności co do podziału obowiązków;
  • Po trzecie, w całej branży brakuje jednolitego zestawu norm technicznych w zakresie bezpieczeństwa, jak również systemów weryfikacji. Jest to skomplikowane z powodu globalizacji łańcucha wartości. Produkty cyfrowe obejmują komponenty z wielu różnych krajów, z wieloma różnymi standardami lub bez standardów w ogóle. Istnieje pilna potrzeba inwestowania w normy bezpieczeństwa i systemy weryfikacji na poziomie krajowym, a także w profesjonalne zasoby i umiejętności;
  • Czwartym wyzwaniem są kwestie na poziomie regulacji rządowych. W niektórych krajach zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym nie ma wsparcia legislacyjnego, a egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego nie jest wystarczające.

Na zakończenie, Deputy Chairman Huawei zaprosił wszystkie organy regulacyjne, organizacje standaryzacyjne i klientów Huawei do współpracy w zakresie tworzenia standardów bezpieczeństwa, weryfikacji i bezpieczeństwa innowacji. Wyraził nadzieję, że pomoże to poprawić bezpieczeństwo w całym łańcuchu wartości i będzie wspierać budowę wzajemnego, weryfikowalnego zaufania. Dodał, że w ciągu ostatnich 30 lat Huawei obsłużył ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie. Firma wspiera stabilną działalność ponad 1500 sieci operatorów z ponad 170 krajów i regionów. W tym czasie Huawei odnotował solidne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.

„W Huawei naszym motto jest – bezpieczeństwo albo nic. Traktujemy tę odpowiedzialność bardzo poważnie. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest naszym najwyższym priorytetem w zakresie projektowania, rozwoju i zarządzania cyklem życia produktu i jest wbudowane we wszystkie procesy biznesowe. W przyszłości chcemy zrobić jeszcze więcej. Będziemy nadal inwestować w nasze bezpieczeństwo cybernetyczne i możliwości techniczne. To centrum jest ważnym kamieniem milowym na tej drodze” – podkreślił Ken Hu.

źródło: Huawei

Komentarze