Bardzo ciekawa prezentacja traktująca o problemach bezpieczeństwa oraz skutkach zaniedbań na tym polu.

Komentarze