Według komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury na drogach mają pojawić się nowe znaki wskazujące na „odcinkowy pomiar prędkości”.

Wprowadzenie zmian było tylko kwestią czasu, gdyż na ministerstwie ciążą obowiązki odpowiedniego oznakowania nowego typu kontroli. Jak twierdzi resort, „zmiana ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego”. Nowe znaki mają być przejrzyste i czytelne, żeby kierowcy mogli bez trudu dostrzec początek i koniec pomiaru.

Nowe znaki opatrzone będą symbolami D-51a oraz D-51b, oznaczając odpowiednio początek i koniec odcinkowego pomiaru prędkości. Na obu znajdować się będą dwa aparaty fotograficzne, jeden na początku, a drugi na końcu zarysu dwupasmowej drogi. Ponadto na znaku D-51a w lewym dolnym rogu ma znaleźć się także informacja o dozwolonej prędkości na obszarze objętym kontrolą.

Kiedy się pojawią?

Termin pojawienia się na drogach nowych oznaczeń nie został jeszcze określony, a sama nowelizacja rozporządzenia wprowadzającego nowe znaki drogowe jest jeszcze konsultowana. Po wejściu w życie nowelizacji zarządcy dróg mają jeszcze dwa lata na zastosowanie się do wprowadzonych przepisów, tak więc na nowe oznakowanie przyjdzie nam trochę poczekać.

autor: Dawid Popławski

Komentarze