Podczas spotkania ministra infrastruktury ze strony polskiej oraz zwierzchnika resortu transportu i budownictwa ze strony słowackiej, podpisano dwie ugody. Dotyczą one budowy mostu drogowego oraz lepszego połączenia drogi na przejściu granicznym Barwinek – Vyšný Komárnik.

W dniu 16 lipca br. podpisano umowę, dzięki, której strona polska oraz słowacka ma zacieśnić współpracę. Pakt dotyczy połączenia drogi ekspresowej S19 wraz z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek – Vyšný Komárnik. Natomiast drugie porozumienie tyczy się budowy mostu granicznego w ciągu drogi E77, między Chyżnem a Trsteną.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Obecnie na tym odcinku drogi łączącej dwa kraje istnieje wysłużony już obiekt inżynieryjny. Nowy most ma zastąpić istniejący natomiast planowane ukończenie przewidywane jest na rok 2021.

Budowa w ramach czego?

Można zadać pytanie z tytułu, czego planowane są tak daleko idące swym rozmachem dwie inwestycje? Idące prace infrastrukturalne powstać mają w ramach “Via Carptatia“, pragnę wyjaśnić, iż jest to nazwa europejskiej trasy relacji północ-południe. Droga ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię oraz Grecję. W założeniu na całej długości szlaku komunikacyjnego ma charakteryzować ją parametr autostrady bądź drogi ekspresowej.

źródło: Gospodarka Morska
źródło: Gospodarka Morska

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze