Przy instalacji fotowoltaicznej mamy do czynienia z różnymi urządzeniami oraz parametrami które je opisują. Poniżej przedstawiamy definicję które pomogą lepiej zrozumieć opisy instalacji PV:

 • AC (ang. alternating current ) – jest to prąd zmienny, posiada zmienną wartość natężenia oraz kierunku przepływu. W instalacji fotowoltaicznej prąd DC jest zmieniany na AC przez falownik.
 • DC (ang. direct current) – jest to prąd stały, kierunek przepływu prądu jest stały. Prąd wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne to prąd DC.
 • Falownik (ang. inverter) – istotny element instalacji fotowoltaicznej, jego zadaniem jest przekształcenie prądu DC w AC, aby był dostosowany do odbiorników oraz sieci elektrycznej.
 • Impp – jest to natężenie występujące przy maksymalnej mocy. Jednostką jest amper [A].
 • Isc (ang. short circuit current) – prąd zwarcia, jest to wartość natężenia przy napięciu równym zero. Powstaje przy zwarciu przednich elektrod panelu z tylnymi. Jednostką jest amper [A].
 • kWh (kilowatogodzina) – jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 W (1 kW). W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej.
 • Moduł fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny) – element instalacji składający się z połączonych ogniw słonecznych, posiada zabezpieczenia zapewniające wytrzymałość mechaniczną oraz ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Napięcie elektryczne (U) – jest to różnica potencjałów między dwoma punktami. Prąd płynie z miejsca o wyższym potencjale do miejsca o niższym potencjale. Jednostką jest wolt [V].
 • Natężenie prądu (I) – jest to stosunek wartości ładunku elektrycznego który przepływa przez dany obszar do czasu przepływu ładunku. Jednostką jest amper [A].
 • NOCT (ang. Normal Operating Cell Temperature) – normalne warunki pracy, wskaźnik odpowiadający nasłonecznieniu 800 W/m2 i temperaturze 20°C.
 • Off-grid – jest to instalacja fotowoltaiczna, która nie ma połączenia z siecią elektryczną, nadmiar prądu składowany jest w akumulatorach.
 • Ogniwo słoneczne – element półprzewodnikowy, który odpowiada za konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie zjawiska fotowoltaicznego.
 • On-grid – jest to instalacja fotowoltaiczna w której nadmiar produkowanego prądu elektrycznego oddaje się do sieci elektrycznej.
 • Pmax – moc maksymalna, jest to największa moc jaką generuje moduł PV w danych warunkach. Jednostką jest wat [W].
 • STC (ang. standard test conditions) – standardowe warunki testowe. Są to warunki w których badane są panele fotowoltaiczne – temperatura wynosi 25°C, natężenie promieniowania 1000 W/m2. Zazwyczaj parametry modułów fotowoltaicznych podawane na kartach katalogowych dotyczą wyników uzyskiwanych w STC.
 • String – łańcuch, są to szeregowo połączone ze sobą moduły fotowoltaiczne.
 • Vmpp – jest to napięcie występujące przy maksymalnej mocy. Jednostką jest wolt [V].
 • Voc (ang. open circuit voltage) – napięcie obwodu otwartego, jest to wartość napięcia przy natężeniu prądu równym zero. Występuje gdy panel fotowoltaiczny nie jest obciążony żadnym odbiornikiem, nie występuje przepływ prądu. Jednostką jest wolt [V].
 • Wat – jest to jednostka mocy, iloczyn natężenia i napięcia prądu elektrycznego.
 • Wp – Watt peak, jest to moc modułu zmierzona w warunkach testowych.

Komentarze