Od września 2018 roku wszystkie nowe samochody muszą uzyskać certyfikację zgodnie z testami WLTP, a nie jak dotychczas NEDC.

Wyjątkiem będą pojazdy z końcówki serii, które pozostają na stanie magazynowym producenta, a które przeszły testy według normy NEDC. Czym jest nowy sposób testu poziomu spalania paliwa i emisji szkodliwych substancji? Dlaczego opracowano nowe warunki testów? Jaki jest cel testów laboratoryjnych WLTP? Jaka jest zaleta stosowania WLTP? Jakie są różnice między NEDC a WLTP? Jak wygląda proces wdrażania nowego systemu? Zapraszam do lektury poniższego artykułu.

WLTP – the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (ang. Światowa Zharmonizowana Procedura Testów Pojazdów Lekkich).

WLTP to test laboratoryjny, który ma na celu określenie poziomu spalania paliwa oraz emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. Najważniejszym założeniem nowych testów jest stworzenie warunków odwzorowujących realne sytuacje drogowe w trakcie badania. Stary test NEDC, stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku, tylko pozornie odzwierciedlał prawdziwe sytuacje na drodze, co miało przełożenie na niemiarodajne wyniki. Twórcy WLTP zebrali dane dotyczące codziennych warunków eksploatacji pojazdów z całego świata.

Cykl jazdy w teście WLTP został podzielony na cztery etapy zależne od prędkości: niski, średni, wysoki, bardzo wysoki. Każdy z nich zawiera różne fazy jazdy, zatrzymanie, przyspieszanie, hamowanie. Dla danego typu samochodu, każda konfiguracja zespołu napędowego jest mierzona w teście WLTP dla wersji pojazdu najlżejszej, czyli najbardziej ekonomicznej oraz najcięższej, czyli najmniej ekonomicznej.

WLTP został zaprojektowany w taki sposób, aby wyniki były spójne dla zróżnicowanych regionów świata, w którym użytkowany będzie dany samochód. Co prawda, założenie testów jest wspólne dla każdego rynku świata, natomiast każdy region, np. Unia Europejska, dostosowuje testy pod obowiązujące w nim prawa ruchu drogowego i indywidualne potrzeby.

Jaki jest cel testów laboratoryjnych WLTP?

Wyłącznie testy laboratoryjne przeprowadzane w powtarzalnych warunkach dadzą obiektywne wyniki, wedle których klient poszukujący nowego samochodu będzie w stanie dokonać porównania ofert.

Kupując nowy samochód otrzymamy certyfikat zgodności, który zawiera informacje o emisji CO2. Dzięki temu dokumentowi możliwa jest rejestracja pojazdu w dowolnym kraju Europy.

Pomiary służą potwierdzeniu, że cała flota nowych pojazdów danego producenta nie emituje średnio więcej dwutlenku węgla niż wartość ustalona przez UE – średni poziom emisji dla całej floty ustanowiono na poziomie 95 g.

Kojarzycie kolorowe wykresy zamieszczane na etykietach urządzeń AGD (pobór prądu), lub oponach (wpływ na spalanie)? Zgodnie z WLTP producent ma obowiązek przedstawienia emisji CO2 w ten sposób dla każdego sprzedawanego samochodu.

Większość krajów Wspólnoty nakłada podatki dla właścicieli samochodów na podstawie emisji dwutlenku węgla. Wyniki testów emisji CO2 uzyskanych w ramach WLTP zostaną zamieszczone w dokumentach dołączonych do zakupionego samochodu.

Jaka jest zaleta stosowania WLTP?

Nowy system pomiaru odnosi się do dużo bardziej realistycznych sytuacji na drodze, a w tym:

 • Bardziej realistycznych zachowań kierowcy;
 • Większemu wyborowi warunków jazdy: w mieście, na obszarze pozamiejskim, po drogach głównych, po autostradach;
 • Dłuższym dystansom testowym;
 • Bardziej realistycznym temperaturom otoczenia, zbliżonym do średnich europejskich;
 • Wyższym średnim i maksymalnym prędkościom;
 • Wyższymi średnimi i maksymalnymi osiąganymi mocami silnika;
 • Bardziej dynamicznym przyspieszeniom i hamowaniom;
 • Krótszym postojom;
 • Dodatkowemu wyposażeniu danego pojazdu;
 • Bardziej rygorystycznych: konfiguracji samochodów i warunków pomiaru;
 • Uwzględnieniu najbogatszych i najuboższych wersji wyposażenia danego modelu.

Różnice między NEDC a WLTP

NEDC WLTP
Cykl testowy Pojedynczy cykl testowy Dynamiczny cykl przypominający realne warunki drogowe
Czas trwania cyklu  20 min 30 min
Dystans cyklu 11 km 23.25 km
Fazy jazdy 2 fazy, w tym: 66% w mieście, 34% poza miastem 4 bardziej dynamiczne fazy, w tym: 52% w mieście, 48% poza miastem
Średnia prędkość 34 km/h 46.5 km/h
Maksymalna prędkość 120 km/h 131 km/h
Wpływ opcjonalnego wyposażenia Wpływ na emisję CO2 i zużycie paliwa nie jest badany Dodatkowe wyposażenie jest brane pod uwagę jego wpływu na emisję CO2 i zużycie paliwa
Zmiany biegów Wszystkie pojazdy mają z góry narzucone momenty zmiany biegów Każdy samochód ma indywidualnie dobrane momenty zmiany biegów
Temperatury w czasie testów Pomiary w temperaturach: 20-30°C Pomiary w temperaturze 23°C, wskazania emisji CO2 skorygowane do 14°C

Wdrażanie WLTP

Proces przejścia z NDEC na WLTP został rozplanowany w czasie i podzielony na trzy fazy. Ma to na celu przygotowanie producentów samochodów oraz klientów na wprowadzane zmiany.

Pierwszy krok to objęcie nowym programem badań wszystkich nowych samochodów we wrześniu 2017 roku. Pod hasłem nowe samochody kryją się te pojazdy, które zostają wprowadzone na rynek po raz pierwszy. W kolejnej fazie wszystkie nowo rejestrowane samochody od września 2018 roku muszą przejść testy WLTP. Ostatecznie każdy pojazd będący końcówką serii, który został przebadany według NDEC i jest obecnie zapisany na stanie magazynowym producenta może zostać sprzedany bez przechodzenia testów według nowego systemu do końca września 2019 roku.

Trzy kroki do płynnego wdrożenia nowego systemu pomiarów

W celu zapewnienia płynnego przejścia z NDEC na WLTP oraz aby zapobiec dezorientacji producentów i klientów, przewidziano trzy ważne aspekty przejścia na nowy system.

Po pierwsze, klient zostanie jasno poinformowany o tym, jakie testy zostały przeprowadzone na samochodzie, który zamierza kupić. Jeśli pojazd uzyskał nowy certyfikat według WLTP po wrześniu 2017 roku w jego dokumentach znajdzie się potwierdzający to certyfikat zgodności. Dodatkowo taki samochód będzie posiadał do wglądu wyniki testów według starego i nowego systemu pomiarowego.

Drugim ważnym aspektem jest sprawa podatków od emisji CO2. Przykładowo pojazd homologowany według NDEC wydziela 100 g dwutlenku węgla, natomiast ten sam samochód według normy WLTP może emitować około 120 g CO2 ze względu na bardziej rygorystyczne i dokładniejsze warunki pomiarów. Z tego względu regulacje podatkowe mają zostać dostosowane do nowych testów w taki sposób, aby klient nie został obciążony wyższym podatkiem.

Po trzecie, sposób prezentacji informacji o poziomie spalania paliwa i stopniu emisji CO2 ma zostać ujednolicony w momencie, gdy zakończy się ostatnia faza wdrożenia WLTP. Gdyby wprowadzić to w tym momencie doszłoby do sytuacji, w których klienci spotykaliby się z dwoma różnymi przedstawieniami graficznymi, czy tekstowymi odnośnie emisji i spalania. Utrudniłoby to proces wyboru pomiędzy poszczególnymi samochodami.

WLTP zamiast NDEC

Zaproponowane i już wdrażane zmiany mają za zadanie przede wszystkim chronić klientów przed dezinformacją. Nowe testy będą w stanie dokonać bardziej wiarygodnego pomiaru poziomu spalania paliwa i emisji szkodliwych substancji ze względu na przeprowadzenie ich w warunkach zbliżonych do tych, które panują rzeczywiście na drogach. Czas na ostateczną ocenę nowego sposobu dokonywania pomiarów przyjdzie pod koniec przyszłego roku, gdy zakończy się proces wprowadzania WLTP.

Źródło: wltpfacts.eu.

Komentarze