Mobi-ON – pod taką nazwą wyczekuje się premiery kolejnej platformy car-sharingowej, która zostanie uruchomiona w Polsce. Charakteryzuje się ona dwoma ciekawymi aspektami.

Po pierwsze, pomysłodawcą i realizatorem projektu jest rodzima instytucja, Instytut Transportu Samochodowego. Powołał on w 2015 roku Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych. Po drugie, jej celem ma być zapewnienie mobilności osobom niepełnosprawnym na takim poziomie, jak osobom zdrowym.

Wypożyczenie samochodu dla niepełnosprawnych

Mobi-ON będzie wypożyczalnią krótkoterminową samochodów przystosowanych dla osób z dysfunkcjami układu ruchu. W Polsce żyje około 4 milionów osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Z czego około 200 tys. posiada prawo jazdy. Niestety niewystarczające fundusze często ograniczają im dostęp do własnego środka lokomocji. Tu w grę wchodzi nie tylko zakup samochodu, ale dodatkowo przystosowanie go dla osoby niepełnosprawnej.

Co gdyby tak umożliwić wypożyczenie samochodu w.w. kierowcom? Dyrektor ITS, prof. Marcin Ślęzak wyjaśnia, że “W ramach rozszerzania oferty Centrum przygotujemy platformę car-sharingową działającą pilotażowo na terenie Warszawy. Rozwiązanie bazujące na istniejących już technologiach dedykujemy osobom niepełnosprawnym, które potrzebują okazjonalnego i wyspecjalizowanego środka lokomocji. Wychodzimy z prostego założenia, że przy ograniczonych funduszach lepiej jest wypożyczyć, niż kupować auto, które i tak przez większość czasu stoi nieużywane”.

Przy tworzeniu platformy pomoże Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia pomoże w odpowiednim przygotowaniu zaplecza informatycznego, analizie danych oraz udzieli wsparcia w podejmowaniu decyzji odnośnie funkcjonowania systemu Mobi-ON. Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński zajmuje stanowisko w tej sprawie podkreślając, że “Jako uczelnia wyższa jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje. Chcemy przy tym likwidować bariery, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Jedną z takich przeszkód jest brak specjalistycznej mobilności. Jestem przekonany, że współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego jest fundamentem jakże potrzebnego przedsięwzięcia, które łączy w swojej idei ludzi”.

List intencyjny między ITS i UKSW został już podpisany. Celem współpracy będzie utworzenie ogólnopolskiej usługi transportowej dedykowanej osobom niepełnosprawnym o charakterze wypożyczalni samochodów pod nazwą Mobi-ON.

W celach testowych na ulice Warszawy wyjedzie 10 samochodów ITS, które będą przystosowane dla kierowców z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Źródło: auto.dziennik.pl

Komentarze