Wielu z nas kojarzy stwierdzenie: „będziesz dorosły, jak skończysz 18 lat”. Czy jednak zawsze trzeba spełnić ten warunek, aby być osobą dorosłą? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest oczywiście w&nbs;przepisach prawa. Zapraszam.

Problematyka pełnoletności uregulowana jest m.in. w ustawie kodeks cywilny, a dokładnie mówiąc w jej dziesiątym artykule. Paragraf pierwszy przedmiotowej jednostki redakcyjnej stanowi, iż pełnoletnia jest osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia. Nie ma z czym polemizować. W tym zakresie wspomniana na wstępie maksyma jest jak najbardziej trafna. To jednak nie wszystko. Paragraf drugi traktuje o sytuacji, w której małoletni poprzez zawarcie małżeństwa uzyskuje pełnoletność. Warto pamiętać, że unieważnienie małżeństwa nie skutkuje powrotem do niepełnoletniego stanu rzeczy. Mówiąc dokładniej: jeśli dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego między pełnoletnim mężczyzną oraz niepełnoletnią kobietą, to owa kobieta z chwilą zawarcia związku małżeńskiego staje się osobą dorosłą.

Skąd to się wzięło?

Szczegółowa regulacja dotycząca zawarcia małżeństwa przez osobę małoletnią zawarta jest w art. 10 § 1 KRO: „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny”. Co to znaczy w praktyce? Jeżeli nupturienci chcą zawrzeć związek małżeński i nie ma innych poza brakiem wymaganego wieku przesłanek negatywnych, sąd może wydać stosowne zezwolenie. Mówiąc syntetycznie: kobieta nie jest pełnoletnia, a np. jest w ciąży, przyszli małżonkowie się kochają oraz mogą zapewnić odpowiednie warunki bytowe dziecku, które się urodzi,. W takiej sytuacji sąd może wydać stosowne zezwolenie. Dlaczego jednak sąd miałby to zrobić? Wszystko przez znaczną wartość rodziny, która w naszym porządku prawnym stanowi podstawę społeczeństwa. Dlatego też powstanie każdej rodziny jest dla ustawodawcy sprawą niezwykle cenną, wymagającą pewnego odstępstwa od standardowego zachowania.

Podsumowanie

Można być pełnoletnim, będąc nieletnim. Wszystko zależy od sytuacji rodzinnej, w której się znajdziemy. Pamiętajmy jednak, że instytucja zawarcia małżeństwa przed osiągnięciem pełnoletności ma charakter wyjątkowy i podyktowana jest względami celowościowymi. Nie jest ona i nigdy nie była furtką do stania się osobą dorosłą 2 lata wcześniej.

Komentarze