Wysokość składek na ZUS zmienia się niestety z każdy rokiem na niekorzyść przedsiębiorców, którzy zmuszeni są opłacać coraz wyższe składki. W tym roku przedsiębiorcy mogą być bardzo niezadowoleni, gdyż wysokość składek wzrośnie dwukrotnie względem zeszłorocznej podwyżki. Oto jak kształtują się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy w 2019 roku.

Ile wyniesie składka ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z żadnej ulgi?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać z opłacania składek od przychodu będą opłacali składkę na ubezpieczenia społeczne, której podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota nie mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obecnym roku wynagrodzenie to wynosi 4 765 zł, a więc podstawę wymiaru składek na ZUS stanowi 2 859 zł.

Składka na ubezpieczanie zdrowotne na rok 2019 wynosi 342,32 zł. Obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włączając w to wypłaty z zysku. Podstawa wymiaru składki wynosi niezmiennie od 2007 roku 9 %.

Składka na fundusz pracy ustalana jest od podstawy wymiaru składek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe. Przedsiębiorcy opłacają ją zarówno za siebie, jak i osoby współpracujące. Na dzień dzisiejszy stopa procentowa składki na fundusz pracy wynosi 2,45 % wymiaru składek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe, tak więc wartość składki na fundusz pracy na rok 2019 wyniesie 70,05 zł.

Składka na ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe, chorobowe – dobrowolne i wypadkowe, wyniesie na rok 2019 odpowiednio 904,60 zł dla przedsiębiorców, którzy chcą opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz 834,55 zł dla tych, którzy nie zdecydują się na opłacanie składki.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 2019
Emerytalne 19,52 558,08 zł
Rentowe 8,00 228,72 zł
Chorobowe 2,45 70,05 zł
Wypadkowe 1,67 47,75 zł
Zdrowotne 9,00 342,32 zł
Fundusz Pracy 2,45 70,05 zł
SUMA
Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1316,97 zł 1246,92 zł

Ile wyniesie składka na ZUS dla nowych przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencyjnych składek?

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 2019
Emerytalne 19,52 131,76 zł
Rentowe 8,00 54,00 zł
Chorobowe 2,45 16,54 zł
Wypadkowe 1,67 11,27 zł
Zdrowotne 9,00 342,32 zł
SUMA
Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
555,89 zł 539,35 zł

Ile wyniesie składka na ZUS dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start?

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 2019
Emerytalne 19,52 0 zł
Rentowe 8,00 0 zł
Chorobowe 2,45 0 zł
Wypadkowe 1,67 0 zł
Zdrowotne 9,00 342,32 zł
SUMA 342,32 zł

* Pamiętaj, że korzystając z „ulgi na start” przez 6 miesięcy opłacasz tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wyniesie składka na ZUS dla przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUS-u?

Przy małym ZUS-ie nie da się wprost określić jaką konkretnie kwotę będzie opłacał przedsiębiorca, zależy to bowiem od danej jednostki. Znane są nam jedynie ramy ogólne, w których będzie mieściła się opłacana przez przedsiębiorcę składka. Ramy te określane są przez postawę składek, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok. W związku z tym składka nie może być niższa niż 675 zł i wyższa niż 2859 zł.

Składki kiedyś a składki teraz. Porównanie składek 2018–2019 

  2018 2019
Rodzaj ubezpieczenia Stawka w % Wysokość składki Zmiana względem poprzedniego roku Stawka w % Wysokość składki Zmiana względem poprzedniego roku
Emerytalne 19,52 520,36 zł Wzrost o 21,98 zł 19,52 558,08 zł Wzrost o 37,72 zł
Rentowe 8,00 213,26 zł Wzrost o 8,64 zł 8,00 228,72 zł Wzrost o 15,46 zł
Chorobowe 2,45 65,31 zł Wzrost o 2,64 zł 2,45 70,05 zł Wzrost o 4,74 zł
Wypadkowe 1,67 44,52 zł Wzrost o 1,52 zł 1,67 47,75 zł Wzrost o 3,23 zł
Zdrowotne 9 319,94 zł Wzrost o 22,66 zł 9 342,32 zł Wzrost o 22,38 zł
Fundusz Pracy 2,45 65,31 zł Wzrost o 2,64 zł 2,45 70,05 zł Wzrost o 4,74 zł

autor: Dawid Popławski

Komentarze