Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w jednym ze swoich wyroków stwierdził, że na postawienie paczkomatu wymagane jest zezwolenie budowlane. Zdaniem sądu urządzenie to wypełnia przesłanki zawarte w art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane i winno być ono kwalifikowane jako budynek. Czy oznacza to koniec paczkomatów, jakie znamy ?

O co chodzi?

Obowiązek uzyskania zezwolenia budowlanego wiąże się z koniecznością każdorazowego uzyskania zgody na postawienie paczkomatu. Sprawa swój początek miała w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym. Jednakże niezadowolone z rozstrzygnięć strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skierowały sprawę do organów wyższej instancji, a gdy i tam rozstrzygnięcie było niekorzystne, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sędziowie nie mieli łatwego zadania bowiem definicja legalna paczkomatu nie istnieje, a konstrukcja przepisu z jego enumeratywnym wyliczeniem nie pozwala na jednoznaczną kwalifikację paczkomatu.

Skarga

Do sądu wniesiono skargę, podnosząc między innymi zamknięty, ścisły charakter listy urządzeń mogących być kwalifikowanych jako budowla i niestety na liście tej próżno szukać paczkomatów. Rzec można zatem, że ustawodawca zwyczajnie nie przewidział takiego postępu technologicznego, a co za tym idzie ze względu na konstrukcje przepisu sprawa musiała zostać rozstrzygnięta niekorzystnie dla właściciela paczkomatu. Oznacza to, że na każdy paczkomat potrzebne jest uzyskanie stosownego pozwolenia, co więcej, możliwe jest nakazanie rozbiórki paczkomatu, który w dużym uproszczeniu stoi tam jak gdyby nielegalnie. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny i już dziś wiadomo, że sprawą tą w niedalekiej przyszłości zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

Podsumowanie

W mojej ocenie jest to dosyć kłopotliwe orzeczenie, gdyż na terenie całego kraju jest kilka tysięcy paczkomatów. To jednak nie wszystko. Przy tego rodzaju rozstrzygnięciu należałoby się zastanowić co z wolnostojącymi bankomatami, które zazwyczaj stawiane są w taki sam sposób? Czy i do tych urządzeń należy stosować analogicznie powyższą normę? Wydaje się, że tak. Gdyby orzeczenie to się uprawomocniło, to od razu możemy spodziewać się wzrostu cen oraz zahamowanego rozwój tego typu inwestycji. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie i sędziowie NSA dojdą do innego wniosku.

źródło: informacja prasowa

Komentarze