Jeszcze do niedawna obok ulgi na start funkcjonowało także ułatwienie dla nowych przedsiębiorców zwane potocznie małym ZUS-em. Dotyczyło ono opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez nowe przedsiębiorstwa. Obecnie po nowelizacji pojęcie mały ZUS zarezerwowane jest dla odrębnej instytucji, której istotą jest opłacanie składek społecznych adekwatnie do osiągniętego przychodu w roku poprzedzającym rok ubiegania się o tę ulgę, czyli dla już działających przedsiębiorstw.

Tak więc nasuwa się pytanie: co ze starym małym ZUS-em? Uspokajając wszystkich, którzy szukali informacji na ten temat, natrafiając jedynie na nową instytucję małego ZUS-u, ulga ta funkcjonuje nadal pod nazwą „preferencyjne składki”.

Komu przysługuje?

Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne przysługują nowo powstałym jednoosobowym działalnościom gospodarczym lub spółkom cywilnym.

Jak długo mogę opłacać niższe preferencyjne składki?

Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeżeli zgłoszenie nastąpi po 2. dniu miesiąca, okres ulgi zostanie wydłużony o kolejny miesiąc.

Na uwagę zasługuje fakt, że możliwość skorzystania z ulgi jest jednorazowa. Oznacza to, że po upływie 24-miesięcznego okresu, nie można po raz kolejny skorzystać z ulgi.

Preferencyjne składki a ulga na start

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej możesz najpierw skorzystać z tzw. ulgi na start. Ulga trwa sześć miesięcy kalendarzowych, przez które możecie opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł.

Pamiętać należy także o wadach, jakie niesie ze sobą ten wybór. Największą z nich jest brak świadczeń chorobowych i wypadkowych. Decydując się na to rozwiązanie, należy poważnie rozważyć wszelkie za i przeciw. Jeżeli jednak uznacie, że ulga na start jest dla Was, to po upływie sześciu miesięcy ustawodawca daje Wam możliwość skorzystania z preferencyjnych składek.

Jaka jest wysokość preferencyjnych składek?

Wysokość preferencyjnych składek obliczamy na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Preferencyjna składka na rok 2019 wyniesie 555,89 zł, a składa się na nią: składka społeczna (213,57 zł) oraz składka zdrowotna (342,32 zł).

Pamiętajcie, że jeżeli Waszym jedynym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest działalność gospodarcza, nie musicie opłacać składek na fundusz pracy!

Jak zgłosić się do preferencyjnych składek?

Aby móc korzystać z nowych preferencyjnych składek należy złożyć wniosek ZUS ZUA z kodem:

  1. 05 70 xx, gdzie dwie ostanie cyfry dotyczą prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli posiadacie prawo do emerytury lub renty, w piątej cyfrze wpisujemy 1. Jeżeli nie posiadacie takiego prawa, wpisujecie 0 i analogicznie w przypadku niepełnosprawności.
  2. 05 72 2x, jeżeli macie prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, gdzie piąta cyfra oznacza owo uprawnienie, a szósta określa stopień niezdolności do pracy w skali od 1 do 3.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

1. Nie możecie skorzystać z ulgi, jeśli prowadzicie działalność gospodarczą.

2. Nie możecie skorzystać z ulgi, jeżeli od chwili zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej nie minęło 60 miesięcy.

3. Do opłacania obniżonych składek nie są uprawnieni:

  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych.
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby prowadzące wolny zawód lub działalność w formie szkoły publicznej albo niepublicznej, placówki oświatowej, jako twórcy lub artyści.

4. Nie możecie skorzystać z ulgi, jeśli w ramach działalności gospodarczej świadczycie pracę na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności w roku poprzednim lub obecnym wykonywaliście w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

5. Z preferencyjnych składek nie może skorzystać osoba współpracująca z przedsiębiorcą (członek rodziny współpracujący przy działalności).

Czy i jak można zrezygnować z ulgi?

Co do zasady z ulgi można zrezygnować w każdej chwili, należy jednak pamiętać, że trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Rezygnację można złożyć bezpośrednio w ZUS-ie lub elektronicznie w PUE ZUS-ie.

Aby wyrejestrować się w ZUS, wypełnia się formularz ZUS ZWUA opatrzony kodem, który podawaliśmy przy zgłoszeniu, tj. 05 70 lub 05 72. W przyczynie wyrejestrowania należy wpisać kod 600.

Zwróćcie także uwagę na termin, jeśli okres, w którym płaciliście preferencyjne składki skończył się 30 czerwca, to za datę wyrejestrowania należy przyjąć 1 lipca.

Kiedy obowiązkowo muszę wyrejestrować się z ulgi?

Obowiązkowo należy wyrejestrować się z ulgi po zakończeniu okresu, na który ulga przysługiwała. Osoba, której okres ulgi dobiegł końca, ma siedem dni od zakończenia korzystania z preferencyjnych składek na wyrejestrowanie się z ulgi i zgłoszenie do opłaty składek w pełnym wymiarze.

autor: Dawid Popławski

Komentarze