Składki na ZUS to jedna z rzeczy, które łączą zarówno starszych przedsiębiorców, jak i tych, którzy dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro składki łączą, zapewne ich wysokość dzieli. Ulga na start. bo o niej w tym artykule będzie mowa, wprowadza istotne modyfikacje w opłacaniu składek przez nowego przedsiębiorcę. Poniżej znajdziecie kilka przydatnych informacji, które pozwolą Wam obniżyć koszty w Waszej świeżo założonej działalności gospodarczej.

Ulga na start to niższa, preferencyjna stawka składki na ZUS, którą musi opłacać każdy aktywny przedsiębiorca. W przypadku skorzystania z „ulgi” płatnik odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nie jest on obowiązany do opłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Zabieg ten pozwala na obniżenie kosztów prowadzonej działalności w najtrudniejszym, początkowym okresie.

Komu i na jak długo przysługuje?

Ulga przysługuje przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności, a skorzystać z niej może tylko nowy przedsiębiorca. To jednak nie wszystko, ponieważ dodatkowo musi on spełnić poniższe warunki.

  • Prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
  • Podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmować ją ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że minęło już co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia tej działalności gospodarczej.
  • Prowadzona przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej osoba ta świadczyła pracę w ramach stosunku pracy lub też spółdzielczego stosunku pracy.

Sześć miesięcy – od kiedy do kiedy?

Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, to powinno się liczyć ten miesiąc jako pierwszy miesiąc ulgi. Analogicznie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym innym dniu miesiąca kalendarzowego spowoduje niemożność zaliczenia tego miesiąca do okresu trwania ulgi, wydłużając tym samym czas jej trwania do siedmiu miesięcy. Warto zatem założyć działalność nieco później, żeby ten czas sprytnie wydłużyć.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca, obowiązany jest zgłosić się jako płatnik składek na ubezpieczenie na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia oznaczonym cyframi 05 40.

Jaka jest wysokość składki na ZUS?

Biorąc pod uwagę, że korzystając z ulgi na start opłacamy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składka ta wynosi 9% podstawy wymiaru. Musimy liczyć się z miesięcznymi kosztami tzw. ZUS-u na poziomie 342,32 zł. Jest to wydatne wsparcie dla świeżo założonej działalności gospodarczej, które może zaowocować sukcesem.

Podsumowanie

Ulga na start to idealne rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców. Dzięki niższym obciążeniom w początkowej fazie prowadzenia działalności daje ona możliwość łatwiejszego odnalezienia się na rynku, a co za tym idzie możność szybszego rozwoju. Pamiętać należy, że przedsiębiorca opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne, będzie także uprawniony do korzystania z opieki zdrowotnej NFZ. Niestety nie ma róży bez kolców i należy pamiętać o wadach, jakie płyną z wykorzystania ulgi, a największą z nich jest brak prawa do zasiłku chorobowego. Niestety coś za coś.

źródło: zus.pl

autor: Dawid Popławski

Komentarze