Powstanie działu prawnego w ramach portalu od dawna było ambicją autorów. Powołany został po to, aby w przystępny sposób przybliżać ludziom zagadnienia prawne, dotykające ich w codziennym życiu. Ze względu na to artykuły będą swego rodzaju wskazówkami postępowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się każdemu z nas.

Problematyka konsumencka, prawo nowych technologii, technologia blockchain – to tylko niektóre z zagadnień, które poruszane będą przez twórców działu TestHub Legal. Docelowo pragniemy, żeby dział nasz stanowił kompendium wiedzy prowadzące do wzrostu świadomości prawnej naszych Czytelników, a co za tym idzie – do ich roztropnego postępowania w sytuacjach rodzących wątpliwości.

Zespół

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą studenci i absolwenci studiów prawniczych oraz ekonomicznych, chcący popularyzować wiedzę zdobytą w murach swych uniwersytetów. Wykształcenie to jednak nie wszystko. Pośród nas znaleźć można przedstawicieli branży blockchain oraz walut wirtualnych. Zespół nasz będzie sukcesywnie powiększany o kolejnych specjalistów, by zapewnić Wam jak najlepszą jakość prezentowanych materiałów.

Plany

W miejscu tym wspomnieć należy o zamiarach. Powiedzieć mogę jedno: nie obiecamy Wam porad pod klucz czy gotowych pism procesowych. Udostępnimy natomiast wiedzę, która – odpowiednio ukierunkowana – pozwoli na sprawne postępowanie w sytuacjach konkretnych. Pamiętać należy jednak, że w ogromnej liczbie przypadków trzeba udać się do specjalistów, którzy zajmą się Waszą sprawą.

Podsumowanie

TestHub Legal to przede wszystkim wiedza. Wiedza, którą warto sukcesywnie przyswajać, aby być świadomym uczestnikiem obrotu prawnego.

Komentarze