„W związku z opublikowaniem w dniu 17 grudnia 2018 r. na portalu internetowym www.testhub.pl, artykułu pt. «Nie podpisuj tego w przeciwnym razie stracisz odszkodowanie», podpisanego przez autora posługującego się imieniem «Kuba», wskazujemy, że zawiera on tezy godzące w dobre imię podmiotów działających na rynku odszkodowawczym, które nie zostały poparte żadnymi przykładami opartymi o stan faktyczny. Jednocześnie wskazujemy, że rynek doradców odszkodowawczych jest wysokokonkurencyjny i ulega stałej profesjonalizacji, a zawarte w publikacji informacje podważające zaufanie do tych podmiotów, należy uznać za przejaw braku rzetelności dziennikarskiej. Zarówno informacje o wysokości stawek stosowanych przez doradców na poziomie 40%, jak i odnoszące się do treści umów stosowanych przez tych przedsiębiorców nie zostały poparte żadnym materiałem poglądowym i należy je uznać za co najmniej nieuprawnione”.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Komentarze