Zapewne każdy z nas zna następującą sytuację: Prowadzimy spokojnie auto, następnie chcemy kogoś wyprzedzić i w tym celu nieznacznie o 2-3 km przekraczamy prędkość. Czyn ten stanowi wykroczenie i w żaden sposób go nie pochwalam. Do rzeczy.

Czas mija, a mandat do nas nie dociera. Przełom następuje po upływie 18 miesięcy, gdy dostajemy nasze malownicze zdjęcie wraz z odpowiednimi drukami do wypełnienia. Co dalej? Wypełniać? Płacić? Przecież to było tak dawno. Czy ja tam w ogóle byłem/byłam? – pytanie to bez wątpienia jest pierwszą reakcją na taką przesyłkę. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi instytucja przedawnienia karalności wykroczenia, która nie jest wymykiem od odpowiedzialności z tytułu popełnionego wykroczenia, a ma na celu zapewnienie równowagi między karą, wykroczeniem a życiem.

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności, jak przepisy określają, to okres, po którym orzeczenie wyroku skazującego czy orzeczenie zapłaty grzywny nie jest już możliwe. Instytucja ta znana jest prawu karnemu, jak i prawu wykroczeń. Na potrzeby tego artykułu zajmiemy się prawem wykroczeń. Otóż w art. 45 kodeksu wykroczeń znajdziemy taką informację: „Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu”. Co to oznacza w praktyce ?

Praktyczne wyjaśnienie

Znaczy to tyle, że jeżeli od zdarzenia minął rok (np. od zdjęcia z fotoradaru), a organ nie podjął żadnej czynności zmierzającej do egzekwowania odpowiedzialności z tytułu popełnionego wykroczenia, grzywna z powodu tegoż czynu nie może zostać od nas wyegzekwowana. Czyli po upływie tego czasu nasze wykroczenie idzie w zapomnienie.

Podsumowanie

Należy pilnować terminów, bo okazać się może, że nasze wykroczenie uległo przedawnieniu, a co za tym idzie nie możemy być za to ukarani. Gdyby jednak jakiś podmiot nastręczał nam trudności, zawsze można sprawę rozwiązać pismem zatytułowanym: „Odmawiam zapłaty mandatu ze względu na przedawnienie karalności”. W piśmie takim należy zawrzeć:

  • datę otrzymania mandatu;
  • nasze dane;
  • dane wierzyciela;
  • sygnaturę sprawy (z reguły na piśmie od wierzyciela);
  • krótkie uzasadnienie z przytoczeniem treści art. 45 ustawy kodeks wykroczeń.

Komentarze