Tysiące złotych może czekać na Ciebie, jeśli… nie posiadałeś Fiata 126p lub FSO 125p. Nie, to nie żart. O co chodzi?

Osobiście pamiętam małego Fiata, jako pierwsze auto mojej rodziny, dumę dziadka, a po parunastu latach samochód, w którym stawiałem pierwsze kroki za kierownicą. Droga do jego zakupu nie była tak łatwa, jak wygląda to w dzisiejszych czasach.

Zakup samochodu w latach 80.

Rząd Jaruzelskiego w latach 80. uruchomił system przedpłat na nowe samochody. Każdy, kto chciał zostać posiadaczem Fiata 126p lub 125p czy Poloneza musiał wpłacić zaliczkę, a następnie odczekać parę lat. Pieniądze przyjmowały wyznaczone oddziały Narodowego Banku Polskiego. Po uiszczeniu zaliczki czekało jeszcze losowanie. Nie każdy, kto zapłacił mógł wyjechać na drogi swoim nowym samochodem. Ci, których opuściło szczęście, po przegranym losowaniu zostawali z kwitem po wpłacie zaliczki i z lżejszym portfelem. Bank nie zwracał wpłaconych kwot osobom, które nie otrzymały samochodu.

Zadośćuczynienie od państwa

Z tego powodu w okolicy lat 90. podjęto decyzję, by Skarb Państwa wypłacił odszkodowania osobom, które znalazły się w takiej sytuacji.

Zasady realizacji rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 reguluje ustawa z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na zakup samochodów osobowych.

~ Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów

Zgodnie z powyższym, każdy kto w 1981 roku wpłacił zaliczkę na zamówienie małego lub dużego Fiata ma prawo otrzymać jej zwrot wraz z oprocentowaniem. Dodatkowo przyznana zostanie rekompensata, której wysokość określa resort finansów na koniec każdego kwartału.

O jakich kwotach mowa?

Według komunikatu Ministerstwa Finansów zwrot w przypadku Fiata 126p wynosi 12 974 zł, za Fiata 125p należy się 18 383 zł.

Realizacja przedpłat na samochody osobowe […] została zakończona w roku 1999. W roku tym, wszystkie osoby otrzymały zaproszenie po odbiór rekompensat, a następnie w 2000 i 2001 r. zaproszenia te były kilkukrotnie ponawiane. Obecnie rekompensaty wypłacane są tylko tym osobom, które z różnych przyczyn nie odebrały samochodu oraz nie zgłosiły się po odbiór rekompensaty w omawianym okresie i nie zlikwidowały rachunku przedpłat.

~ Ministerstwo Finansów

Dziennik.pl pozyskał informację z Resortu Finansów, że kwota zobowiązań z tytułu zadośćuczynień na zakończenie II kwartału 2018 roku wyniosła 3,5 mln zł. Nie zrealizowano jeszcze 263 przedpłat. Z tego 244 na Fiata 126p, a 19 na 125p.

Ważne! Ministerstwo Finansów uściśla, że “Kwoty rekompensat wypłacane są przez bank prowadzący rachunek przedpłaty i stanowią dotację przedmiotową rozliczaną z budżetem państwa przez PKO BP”. By ubiegać się o rekompensatę trzeba mieć otwarty rachunek przedpłat. Jest to podstawowy wymóg, by ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Może zatem warto przejrzeć dokumenty swoje, rodziców czy dziadków. Pieniądze czekają.

Źródło: dziennik.pl

Komentarze