Ciężar dowodu to pojęcie używane przez prawników w sytuacji, w której obowiązani są do udowodnienia określonego faktu, z którego wywodzą oni skutku prawne lub do wykazania obowiązku udowodnienia określonego faktu przez stronę przeciwną w sytuacji, w której strona ta wywodzi skutki prawne z określonego faktu. Czym w praktyce jest ciężar dowodu i kiedy to my musimy coś udowodnić. Zapraszam.

O ciężarze dowodu traktuje art.6 KC, który w swej treści pozostaje niezwykle enigmatyczny. Aby zagadnienie to, uczynić bliższym rozpocznę poniższy artykuł od przytoczenia wspomnianego przepisu. „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Przedmiotowa jednostka redakcyjna ukształtowana została w sposób niezwykle syntetyczny wymagający od adresata normy prawnej pewnej wiedzy prawniczej.

Ciężar dowodu

Pod tym pojęciem kryje się obowiązek wykazania istnienia faktu, z którego chcemy wywieźć określony skutek. Przykładów takiego wykazania jest wiele, ja pozwolę sobie przywołać jeden, który w wyraźny sposób wykaże sens owego przepisu. Załóżmy, że chcemy wykazać, iż ktoś zalega nam z czynszem. Aby to zrobić, zaczniemy od wykazania istnienia stosunku prawnego między stronami, czyli od umowy najmu. Bez tego nie będziemy w stanie wykazać, że na osobie tej ciążył obowiązek zapłaty czynszu. Następnie przejdziemy do wezwań zapłaty, które pozwolą nam przedstawić naszą drogę postępowania oraz brak reakcji strony od której wymagamy czynsz, a dopiero na samym końcu dojdziemy do sedna sprawy, czyli pozwu o zapłatę.

Następstwa prawne

Skutki prawne, czyli następstwa, to w dużym skrócie produkt końcowy, który otrzymujemy wskutek procesu wykazywania określonych faktów. Aby rozjaśnić to enigmatyczne zdanie ponownie posłużę się przykładem. Skutkiem prawnym przeprowadzenia dowodu z umowy najmu jest skutek prawny w postaci istnienia stosunku prawnego, a dokładnie mówiąc stosunku najmu.

Podsumowanie

Art.6 KC to niezwykle istotny przepis. O jego randze świadczy jego umiejscowienie w strukturze kodeksu oraz forma, w której został wyrażony. Pamiętajmy, że ciężar przeprowadzenia dowodu, a co za tym idzie wykazanie skutków prawnych to proces długofalowy obejmujący ciąg zdarzeń.

Komentarze