29 sierpnia w życie weszły przepisy dotyczące projektów znaków oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i końca ww. strefy. Znaki te opracowane zostały w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może zakończyć się mandatem!

Wprowadzone zostały przez Ministerstwo Infrastruktury dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu. Nosić one będą odpowiednio oznaczenia D-54 oraz D-55. Za oznaczenie wjazdu do strefy czystego transportu odpowiedzialność będzie „ciążyła” na D-54, natomiast wyjazd ze strefy czystego transportu zakomunikuje nam D-55.

Polscy politycy, chcąc ograniczyć poruszanie się samochodów o napędzie konwencjonalnym w centrach miast zdecydowali się jeszcze bardziej promować transport elektryczny szukając im kolejnych „zniżek”.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, to na barkach samorządów będzie odpowiedzialność za utworzenie SCP. I tutaj przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części ustawy, wjazd do takich stref będzie płatny!

Jakie koszta? I czy jest zwolnienie od opłat?

Śpieszymy z odpowiedzią. Otóż rozporządzenie jasno określa, iż wjazd do strefy oznaczonej znakiem D-54 skutkuje wydatkiem pieniędzy dla kierowców, opłata będzie wynosić od jednej godziny nie więcej niż 2.5 zł. Odpowiednia kwota będzie do uiszczenia w godzinach 9-17. Ustawodawca zaznaczył również, iż koszt dobowy to kwota maksymalnie 25 zł. Zwolnienie od opłat za wjazd do stref, przewidziane jest jedynie tylko dla samochodów na prąd, zasilanych wodorem lub na gaz ziemny.

Jeżeli dodamy do tego, że w ostatnim czasie samorządy będą mogły również podnosić kwotę za parkowanie w tzw. „strefie śródmiejskiej” do nawet 9 zł za godzinę (szerzej o tym piszemy TUTAJ), to wjazd do centrum miasta w najbliższej odległości może wynieść nas nawet 11,50 zł!

Ostatnia kwestia, to co się stanie w przypadku nieuiszczenia opłaty za wjazd do strefy czystego transportu? W tym wypadku czeka nas mandat! Stosowna kara przewidziana za wjazd do stref ekologicznych wyniesie nas wypisaniem mandatu na bagatela 500 zł!

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze