California Corporation QuantumScape (założona w 2010 roku) i Volkswagen Group ogłosiły utworzenie wspólnego przedsięwzięcia, którego zadaniem będzie komercjalizacja i masowa produkcja tzw. akumulatorów półprzewodnikowych.

Grupa VW zwiększy również swój udział w amerykańskiej spółce, stanie się największym udziałowcem i zainwestuje w nią 100 milionów dolarów. Grupa VW opracowała już koncepcję i przetestowała te akumulatory w sferze niezwiązanej z motoryzacją, w produkcji. Długoterminowy cel przedsięwzięcia: linia produkcji na dużą skalę tego typu baterii. Partnerzy prawdopodobnie zbudują ją do 2025 r.

Akumulatory półprzewodnikowe mają dużą pojemność na jednostkę własnej masy, a także posiadają funcję szybkiego ładowania. Według szacunków Volkswagena, hatchback e-Golf z takimi ogniwami mógłby pokonywać na jednym ładowaniu trasę około 750 km zamiast obecnych 300 km. QuantumScape, pomysłodawca Uniwersytetu Stanford, ma około 200 patentów na omawianą technologię, co z pewnością jest doskonałą podstawą do dalszych postępów.

Koncern Volkswagen współpracuje ze startupem QuantumScape od 2012 roku, ale teraz podjęto nowy ważny krok w tej współpracy. 

Żródło: Volkswagen

Komentarze