Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza w życie wcześniej zapowiedziane zmiany w dowodach osobistych. W związku z tym już od 4 marca 2019 roku będzie można starać się o wydanie nowego dowodu osobistego.

Jak wygląda nowy dokument tożsamości?

Nowy dowód osobisty będzie jak do tej pory plastikową kartą ze zdjęciem biometrycznym, na którym znajdą się dane właściciela: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, płeć, imiona rodziców, numer dowodu oraz – jako novum – numer CAN, który jest niezbędny do korzystania z elektronicznych funkcji dokumentu. Ponadto dowód osobisty zostanie opatrzony w czip z zapisanymi elektronicznie danymi właściciela.

Do czego posłuży nowy dokument?

Nowy dowód osobisty będzie można wykorzystać między innymi do dokonania takich czynności jak: potwierdzania tożsamości i obywatelstwa, podpisywania dokumentów elektronicznych, potwierdzania obecności w placówkach medycznych czy też do korzystania z automatycznych bramek na lotniskach UE.

Czy będę musiał wymienić stary dowód?

Nie mam obowiązku wymiany dowodu osobistego, jeżeli nasz wydany dotychczasowo dokument nie stracił terminu ważności. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o wyrobienie nowego dokumentu wcześniej.

Kiedy będę musiał po raz kolejny zmienić dowód osobisty?

Nowy dowód osobisty będzie wydawany na dziesięć lat.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu?

Wniosek o wydanie nowego dowodu można złożyć dopiero od 4 marca 2019 roku osobiście w dowolnym organie gminy na terenie RP wraz z załączonym zdjęciem lub elektronicznie. Wcześniej zaplanowano przerwy techniczne.

Ile zapłacę za wymianę dowodu na nowy?

Wymiana dowodu osobistego na nowy e-dowód jest bezpłatna!

Jak korzystać z funkcji nowych dowodów osobistych?

Aby móc korzystać z nowych dowodów, należy ustalić odpowiednie kody niezbędne do ich funkcjonowania. Można to zrobić od razu przy odbiorze lub później.

Kody, które będzie trzeba ustalić, to:

PIN 1: posłuży do logowania. Stosunkowo krótki, zawierający cztery pola tylko z cyframi.

PIN 2: posłuży do składania podpisu osobistego. Ten rodzaj kodu nie jest obowiązkowy i będzie dostępny dla osób, które wyraziły nim zainteresowanie we wniosku. Kod będzie składał się z sześciu cyfr.

PUK: posłuży do odblokowania dowodu osobistego, w przypadku kiedy trzykrotnie błędnie wpiszemy kod PIN.

źródło: obywatel.gov.pl

autor: Dawid Popławski

Komentarze